In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant - het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!Wij werken aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed.

Uitgelicht

Handwijzer: kosteloos te downloaden onderzoeksgids

22-12-2020

Inmiddels onderzoeken we al 8 jaar lang historische interieurs in Fryslân. We hebben in die periode veel mooie,...

Inventarisatiestop Leeuwarden i.v.m. de Coronacrisis

01-11-2020

In verband met de maatregelen rondom de Coronacrisis hebben wij onze inventarisaties (huisbezoeken) in de gemeente...

Interview met interieurspecialist Johan de Haan

16-06-2020

Op 6 juni 2020 verscheen in de Leeuwarder Courant een uitgebreid interview met Johan de Haan, voorzitter van onze raad van...

Dit particuliere initiatief wordt mogelijk gemaakt door:

 • Oks Banner
 • Pf Banner
 • Zwh Banner
 • Weeshuis Banner
 • OCW
 • Voh Banner
 • Swf Banner
 • Harlingen Banner
 • Nannes Epes Banner
 • Kingma Banner
 • Obws Banner
 • Niemeijer Banner
 • Stbfraneker
 • Wassenbergh Banner