In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant - het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!Wij werken aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed.

Uitgelicht

Inventarisatiestop Leeuwarden i.v.m. de Coronacrisis

20-03-2020

In verband met de maatregelen rondom de Coronacrisis hebben wij onze inventarisaties (huisbezoeken) in de gemeente...

Inventarisaties in de gemeente Leeuwarden

24-02-2020

Sinds december 2019 bezoeken onze inventarisanten op afspraak woonhuizen en boerderijen met historische interieurs of...

Glas in architectuur- tentoonstelling

07-05-2019

Bezoektip: tentoonstelling 'Glas in zicht'In Glasmuseum Leerdam is een tentoonstelling te bekijken over ‘alledaags’...

Dit particuliere initiatief wordt mogelijk gemaakt door:

 • Oks Banner
 • Pf Banner
 • Zwh Banner
 • Weeshuis Banner
 • OCW
 • Voh Banner
 • Swf Banner
 • Harlingen Banner
 • Nannes Epes Banner
 • Kingma Banner
 • Obws Banner
 • Niemeijer Banner
 • Stbfraneker
 • Wassenbergh Banner