In Fryslân getuigen veel huizen en boerderijen van een rijke geschiedenis. Vaak is er alleen iets bekend over de buitenkant van deze woningen. Over hun binnenkant - het interieur- weten we maar weinig. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!Wij werken aan een provinciebrede inventarisatie van particuliere historische interieurs. Met als doel meer draagvlak te scheppen voor de bescherming en het behoud van dit type erfgoed.

Uitgelicht

Zoektocht naar historische interieurs in de gemeente Waadhoeke afgerond

23-08-2021

Ons inventarisatieproject in de gemeente Waadhoeke is afgerond! De afgelopen jaren onderzochten wij daar honderden...

Herstart inventarisaties Leeuwarden

19-08-2021

Vanwege de Covid-pandemie hebben onze inventarisaties in de gemeente Leeuwarden sinds maart 2020 stilgelegen. Maar nu...

Handwijzer: kosteloos te downloaden onderzoeksgids

22-12-2020

Inmiddels onderzoeken we al 8 jaar lang historische interieurs in Fryslân. We hebben in die periode veel mooie,...

Image
Image

Dit particuliere initiatief wordt mogelijk gemaakt door:

 • Oks Banner
 • Pf Banner
 • Zwh Banner
 • Weeshuis Banner
 • OCW
 • Voh Banner
 • Swf Banner
 • Harlingen Banner
 • Nannes Epes Banner
 • Kingma Banner
 • Obws Banner
 • Niemeijer Banner
 • Stbfraneker
 • Wassenbergh Banner