Skip to main content

Symposium Ottema-Kingma Stichting

Op maandag 30 oktober 2023 organiseert de Ottema-Kingma Stichting (OKS), in samenwerking met het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid (GKO) van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, haar tweejaarlijkse internationale symposium met de titel:

Voor de draad ermee!

Fries textiel uit de periode 1700-1850 onder de loep.

Het symposium wordt gehouden in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

Zie voor de uitnodiging met het volledige programma en de mogelijkheid om aan te melden de website van de Ottema-Kingma Stichting:
https://oks.nl/storage/app/media/nieuws/2023%2009%2013%20Voor%20de%20draad%20ermee/OKS%20Uitnodiging%20symposium.pdf

Archieflezing door Johan de Haan

Op vrijdag 17 november om 19:30 uur houdt Johan de Haan, o.a. voorzitter van onze Raad van Advies, een lezing met de titel "Voorportalen van de macht. Poorten en poortjes in het Bolswarder binnenhuis in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze lezing vindt plaats in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward.

Meer informatie zal t.z.t. verschijnen op de website van De Tiid:
https://detiid.nl/nieuwsoverzicht

Aanmelden kan al via:
https://survey.sudwestfryslan.nl/aanmelden-programma-de-tiid/