Open kerkendag

29 mei 2023 - landelijke Open Kerkendag 2023

Op tweede pinksterdag wordt de landelijke Open Kerkendag 2023 gehouden. In heel Nederland zijn op die dag kerken geopend voor publiek en deze dag staat in het teken van het kerkinterieur.

Op de website van de Stichting Open Kerken zijn alle deelnemende kerken te vinden:
https://www.openkerkendag.nl/

Cursus Behoud van interieurs

Op 11 mei 2023 start de cursus "Behoud van interieurs" die verzorgd wordt door de Erfgoed Academie. Deze cursus bestaat uit 4 (deels online) bijeenkomsten en wordt gegeven door Ina Roeterdink.
De bijeenkomsten worden gehouden op:

  • donderdag 11 mei van 13.00 - 17.00 uur te Hilversum
  • dinsdag 16 mei van 14.00 - 16.30 uur (online)
  • donderdag 25 mei van 14.00 - 16.30 uur (online)
  • donderdag 22 juni van 14.00 - 16.30 uur (online)

Zie voor meer informatie over de cursus, de kosten en aanmelding:
https://www.erfgoedacademie.nl/cursusaanbod/behoud-van-interieurs-11-mei-2023

Webinarreeks - Introductie Post '65

Het Gelders Genootschap verzorgt in samenwerking met Het Oversticht een webinarreeks over gebouwd erfgoed uit de periode 1965 - 1990: Post '65.

Deze reeks bestaat uit 4 webinars:

1. Post ’65 en de maatschappij | Anita Bom | 4 april 16.00-17.00
2. Typisch Post '65: Bouwtechniek en materialen | Ronald Stenvert | 18 april 16.00-17.00
3. Koude Oorlog en IJssellinie | Rutger Noorlander | 9 mei 16.00-17.00
4. Best practices: waardering Post ‘65 | 23 mei 16.00-17.00

Aanmelden kan via https://www.geldersgenootschap.nl/nieuws/webinarreeks---introductie-post-65--.aspx

20 maart 2020: RCE Interieurplatform 'Samen staan we sterker'

20 maart 2020: RCE Interieurplatform 'Samen staan we sterker'

Interieurliefhebbers opgelet: zet a.s. 20 maart in je agenda! Dan organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een middag waarop stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor monumentale interieurs of elementen daarvan worden gepresenteerd. Ook de SIiF zal deelnemen aan dit platform.

De essentie van het programma zoals gepresenteerd op de website van de RCE:

Nederland kent vele stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor monumentale interieurs of elementen daarvan. Allemaal hebben ze een grote meerwaarde voor het erfgoedveld. De ene keer door specifieke kennis te delen, een andere keer door bijvoorbeeld maatschappelijke aandacht te vragen. Graag brengen we het werk van deze partijen voor het voetlicht.

Tijdens de bijeenkomst gaan sprekers in op vragen als: hoe dragen de diverse partijen bij aan belangstelling voor monumentale interieurs of de instandhouding daarvan? Wat voor soort activiteiten organiseren ze? Wat is hun bestaansrecht? Steeds wordt dit toegelicht aan de hand van casuïstiek.

Een belang belangrijk doel van de middag is elkaar te leren kennen. Niet alle stichtingen en verenigingen weten van elkaars bestaan. Ook is het in ieders belang dat ze meer bekendheid bij de toehoorders krijgen. Deze en andere aspecten komen aan bod tijdens het plenaire deel van dit 16e Interieurplatform.

Om zoveel mogelijk partijen een gezicht te geven, is erin aanvulling op het programma ook een ‘infomarkt’. Daar krijgen tevens andere interieur-gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid zichzelf te presenteren.


Het volledige programma incl. locatie, tijden en aanmeldingslink staat hier: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2020/03/20/interieurplatform .