tegels01 De structuur van de Stichting is ingericht op een effectieve operationalisering van de hoofdactiviteiten. Dat betekent dat er sprake is van een slagvaardig, compact bestuur met een netwerk in het bestuurlijke, museale en culturele veld. Dit bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een Raad van Advies waarin deskundigen zitting hebben. Een coördinator is door het bestuur belast met acquisitie en uitvoering. De coördinatie onderhoudt het contact met de samenwerkingspartners in concrete projecten en stuurt de uitvoering aan.

Bestuur Stichting Interieurs in Fryslân:

ir. J.A.F.A. Timmermans (voorzitter)
mr. drs. A. Ott (secretaris)
Ing. G.H. de Vries (penningmeester)
drs. M.J. Seffinga (bestuurslid)

Raad van Advies:

Prof. dr. J.B.H. de Haan (voorzitter)
S. ten Hoeve (†)
drs. G.P. Karstkarel
dr. E.F. Koldeweij
drs. A. Reinstra
mr. D.P. de Vries
drs. D. van Weezel Errens

Databeheerder:

ing. R.J. Mekenkamp

Coördinator:

Mw. drs. E.S. Hage

 


De Stichting Interieurs in Fryslân hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Lees in onze privacyverklaring hoe wij hier mee om gaan.

Informatie die in het kader van de ANBI-regelgeving op de website moet worden gepubliceerd, vindt u hieronder:

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2018

Dit particuliere initiatief wordt mogelijk gemaakt door:

oks-banner pf-banner
swf-banner zwh-banner

ocw

nannes-epes-banner obws-banner
oks-banner niemeijer-banner