Skip to main content

Het project

De laatste jaren groeit de aandacht voor historische interieurs in Fryslân. Tegelijkertijd staat dit Friese erfgoed onder druk. De ruimtes achter de voordeur zijn bijna altijd onbeschermd en informatie over interieurs is gebrekkig ontsloten. Zelfs als het om rijksmonumenten gaat! Regelmatig verdwijnen interieuronderdelen in een bouwcontainer omdat ze niet als bijzonder worden (h)erkend. Terwijl fraaie details als bewerkte tegelvloeren, sierlijk gestucte plafonds en snijwerk op deuren en schoorsteenmantels de (culturele) waarde van een woning juist verhogen. Daarom zet Stichting Interieurs in Fryslân sterk in op bewustwording.

Ons motto is “BEHOUD DOOR KENNIS”!

Wij:

  • Inventariseren historische interieurs van particuliere woonhuizen en boerderijen in Fryslân.
  • Doen onderzoek naar de door ons verzamelde gegevens, die we plaatsen in een (beschermde) online database.
  • Werken samen met particulieren, overheden en organisaties met een verwante doelstelling. Kijk hier voor een overzicht van onze samenwerkingspartners en sponsoren.
  • Zetten in op kennisdeling aan de hand van van publicaties en presentaties over de rijkdom, diversiteit en culturele waarde van interieurs. Zo laten we beleidsverantwoordelijken en het brede publiek zien wat dit Friese erfgoed ons te bieden heeft. Kijk hier voor een publicatieoverzicht.
  • Ontwikkelen een landelijk unieke thesaurus gebaseerd onze onderzoeksgegevens. Streven is om deze op termijn i.s.m. Tresoar toegankelijk te maken voor het brede publiek.
          Met de verwerving of restauratie van panden houden wij ons niet bezig.