pdfVerantwoording werkzaamheden gemeente Harlingen.pdf

pdfVerantwoording werkzaamheden gemeente SWF.pdf

2020

06-06 Leeuwarder Courant: 'Een man van de binnenkant', Asing Walthaus, p. 12-13. Interview met Johan de Haan, voorzitter van onze raad van advies.2019

12-06 Bildtse Post: ‘Stichting Interieurs in Fryslân brengt interieurs woningen en boerderijen in kaart’, G. De Jong.

17-04 Franeker Courant, p. 23: ‘ Onderzoek naar historische interieurs’, redactie. Online sinds 12-04

10-04 Op ‘e Skille (regionale krant): “Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’”, redactie.

21-03 Leeuwarder Courant: ‘Geheimen van de Friese Interieurs’, E. Broers.

15-03 RCE symposium Interieur! te Amersfoort: ‘Historische Interieurs in Friesland’, lezing over het werk van de SIiF, drs. E. Hage.

18-01 Harlinger Courant: ‘Harlinger woonerfgoed in kaart gebracht’, U. Posthuma.

18-01 Friesch Dagblad: ‘Opkomst mobiel hindert interieuronderzoek’, S. Miedema.

17-01 Leeuwarder Courant: ‘Harlinger interieurs geven historie bloot’, K. Pennewaard.

16-01 Resultaten interieuronderzoek in gemeente Harlingen, presentatie Ir. A. Timmermans en Prof. dr. J. B.H. De Haan in het Hannemahuis te Harlingen.

16-01 Verantwoording interieuronderzoek: ‘Inventarisatieproject Historisch Waardevolle Interieurs in de gemeente Harlingen’, redactie SIiF. Gepubliceerd op www.interieursinfryslan.nl .

2018

nov./dec. Fryslân historisch tijdschrift: Themanummer ‘Achter Friese gevels. Speurtocht naar het onbekende’, meerdere artikelen.

7-11 Vereniging Oud Dockum: ‘Verrassingen achter de voordeur’, lezing Prof. dr. J. B.H. De Haan in Dokkum.

26-06 Leeuwarder Courant: ‘Interieurs gebundeld naar Fries voorbeeld’, redactie.

Juni Beleidsbrief ministerie OCW: ‘Erfgoed telt’, SIiF als voorbeeld genoemd op p. 15.

23-03 Aanwezigheid Historische dag Waadhoeke. Tevens vermelding in boekje met overzicht van cultuur-historische organisaties in de gemeente Waadhoeke.

2017

7-11 Verantwoording interieuronderzoek: ‘Inventarisatieproject Historisch Waardevolle Interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân’, redactie SIiF. Gepubliceerd op www.interieursinfryslan.nl .

29-09 Leeuwarder Courant: ‘Monumentenwet werkte verwoestend’, E. Vogelzang.

24-09 Resultaten interieuronderzoek in Súdwest-Fryslân, presentatie Ir. A. Timmermans en Prof. dr. J. B.H. De Haan in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

01-05 De Moanne: ‘In elts past op Fryske rykdom oan interieurs, mar de wet amper’, B. de Jong.

22-01 ‘Het Friese interieur. Van bedstee tot kastenwand’, Lezing Prof. dr. J. B.H. De Haan in Hindeloopen.

2016

02-09 Harlinger Courant: ‘Onderzoek naar bijzondere interieurs’, redactie.

10-08 Friesch Dagblad. Interview: ‘Historische interieurs verdienen bescherming’, B. Boersma.

17-05 Monumenten: ‘Zonder kennis geen keuze. Friese interieurs in beeld gebracht’, Prof. dr. J. De Haan en Drs. M. Stuurman-van Herpen.

22-04 Harlinger Courant: Presentatie Stichting bij Vereniging Oud Harlingen.

2015

17-11 Leeuwarder Courant: ‘Beschermengel voor vogelvrije pareltjes’, E. Vogelzang.

10-11 Fryslan1: ‘Zoveel waardevolle Friese interieurs en zoveel gaat verloren’, B. De Jong.

09-11 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.

13-09 Aanwezigheid met stand op Historische dag van Workum.

20-06 Omrop Fryslân: ‘Stichting behâld ynterieurs’, redactie.

02-06 Friesch Dagblad: ‘Historische interieurs beschermen voordat alles strak wordt’, redactie.

16-05 Interview Omrop Fryslân Meindert Seffinga over de Stichting: ‘Aksje foar behâld histoaryske ynterieurs’.

15-05 Groot Sneek: ‘Onderzoek naar bijzondere interieurs in Sneek’. (Dit artikel is steeds aangepast aan het te onderzoeken gebied, bij ieder cluster opnieuw geplaatst in regionale bladen en digitale dorpskranten.)

17-04 Restauratiebeurs Den Bosch Kennisbijeenkomst Erfgoedvereniging Heemschut: Lezing.

01-03 Bond Heemschut: ‘Waar zijn de waardevolle interieurs in Fryslân?’, Ir. A. Timmermans.

2014

02-06 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.

2011

04-11 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.