Skip to main content

Stichting Interieurs in Fryslân in de media

2021

2- 11   Friesch Dagblad: 'Interieurs Súdwest geturfd', Wybe Fraanje.

26-10    Omrop Fryslân: ‘Inventarisatie moet Fries interieurerfgoed behouden voor het stort’, incl. radio interview Ap Timmermans. https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1101908-inventarisatie-moet-fries-interieurerfgoed-behoeden-voor-het-stort

25-10  Groot Sneek: ‘Onderzoek naar historische interieurs in Súdwest-Fryslân compleet’.
https://www.grootsneek.nl/grootsneek/onderzoek-naar-historische-interieurs-in-sudwest-fryslan-compleet .

25-08 Friesch Dagblad: ‘Verborgen interieurschatten vaker in kaart’, Anna Sofia From, p. 22.

24-08 nporadio4 de muziekfabriek, vanaf 1:32:52. Aandacht voor onderzoeksresultaten Waadhoeke in de Muziekfabriek.

23-08 Persbericht n.a.v. presentatie resultaten Waadhoeke. Te vinden op de website van gemeente Waadhoeke: 'Monumental interieurs in Waadhoeke in kaart gebracht'. Het bericht is overgenomen door de Leeuwarder Courant , de Franeker Courant en de Bildtse Post. Het staat ook op Franeker Actueel. Een interview n.a.v. de presentatie van onze resultaten met onze voorzitter Ap Timmermans staat op Omrop Fryslân.

2020

06-06 Leeuwarder Courant: 'Een man van de binnenkant', Asing Walthaus, p.

12-13. Interview met Johan de Haan, voorzitter van onze raad van advies.

2019

12-06 Bildtse Post: ‘Stichting Interieurs in Fryslân brengt interieurs woningen en boerderijen in kaart’, G. De Jong.

17-04 Franeker Courant, p. 23: ‘ Onderzoek naar historische interieurs’, redactie. Online sinds 12-04

10-04 Op ‘e Skille (regionale krant): “Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’”, redactie.

21-03 Leeuwarder Courant: ‘Geheimen van de Friese Interieurs’, E. Broers.

15-03 RCE symposium Interieur! te Amersfoort: ‘Historische Interieurs in Friesland’, lezing over het werk van de SIiF, drs. E. Hage.

18-01 Harlinger Courant: ‘Harlinger woonerfgoed in kaart gebracht’, U. Posthuma.

18-01 Friesch Dagblad: ‘Opkomst mobiel hindert interieuronderzoek’, S. Miedema.

17-01 Leeuwarder Courant: ‘Harlinger interieurs geven historie bloot’, K. Pennewaard.

16-01 Resultaten interieuronderzoek in gemeente Harlingen, presentatie Ir. A. Timmermans en Prof. dr. J. B.H. De Haan in het Hannemahuis te Harlingen.

16-01 Verantwoording interieuronderzoek: ‘Inventarisatieproject Historisch Waardevolle Interieurs in de gemeente Harlingen’, redactie SIiF. Gepubliceerd op www.interieursinfryslan.nl .

2018

nov./dec. Fryslân historisch tijdschrift: Themanummer ‘Achter Friese gevels. Speurtocht naar het onbekende’, meerdere artikelen.

07-11 Vereniging Oud Dockum: ‘Verrassingen achter de voordeur’, lezing Prof. dr. J. B.H. De Haan in Dokkum.

26-06 Leeuwarder Courant: ‘Interieurs gebundeld naar Fries voorbeeld’, redactie.

Juni Beleidsbrief ministerie OCW: ‘Erfgoed telt’, SIiF als voorbeeld genoemd op p. 15.

23-03 Aanwezigheid Historische dag Waadhoeke. Tevens vermelding in boekje met overzicht van cultuur-historische organisaties in de gemeente Waadhoeke.

2017

7-11 Verantwoording interieuronderzoek: ‘Inventarisatieproject Historisch Waardevolle Interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân’, redactie SIiF. Gepubliceerd op www.interieursinfryslan.nl .

29-09 Leeuwarder Courant: ‘Monumentenwet werkte verwoestend’, E. Vogelzang.

24-09 Resultaten interieuronderzoek in Súdwest-Fryslân, presentatie Ir. A. Timmermans en Prof. dr. J. B.H. De Haan in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

01-05 De Moanne: ‘In elts past op Fryske rykdom oan interieurs, mar de wet amper’, B. de Jong.

22-01 ‘Het Friese interieur. Van bedstee tot kastenwand’, Lezing Prof. dr. J. B.H. De Haan in Hindeloopen.

2016

02-09 Harlinger Courant: ‘Onderzoek naar bijzondere interieurs’, redactie.

10-08 Friesch Dagblad. Interview: ‘Historische interieurs verdienen bescherming’, B. Boersma.

17-05 Monumenten: ‘Zonder kennis geen keuze. Friese interieurs in beeld gebracht’, Prof. dr. J. De Haan en Drs. M. Stuurman-van Herpen.

22-04 Harlinger Courant: Presentatie Stichting bij Vereniging Oud Harlingen.

2015

17-11 Leeuwarder Courant: ‘Beschermengel voor vogelvrije pareltjes’, E. Vogelzang.

10-11 Fryslan1: ‘Zoveel waardevolle Friese interieurs en zoveel gaat verloren’, B. De Jong.

09-11 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.

13-09 Aanwezigheid met stand op Historische dag van Workum.

20-06 Omrop Fryslân: ‘Stichting behâld ynterieurs’, redactie.

02-06 Friesch Dagblad: ‘Historische interieurs beschermen voordat alles strak wordt’, redactie.

16-05 Interview Omrop Fryslân Meindert Seffinga over de Stichting: ‘Aksje foar behâld histoaryske ynterieurs’.

15-05 Groot Sneek: ‘Onderzoek naar bijzondere interieurs in Sneek’. (Dit artikel is steeds aangepast aan het te onderzoeken gebied, bij ieder cluster opnieuw geplaatst in regionale bladen en digitale dorpskranten.)

17-04 Restauratiebeurs Den Bosch Kennisbijeenkomst Erfgoedvereniging Heemschut: Lezing.

01-03 Bond Heemschut: ‘Waar zijn de waardevolle interieurs in Fryslân?’, Ir. A. Timmermans.

2014

02-06 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.

2011

04-11 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing.