Inventarisaties

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de aard en toestand van het Friese historische interieur bezoeken wij zo veel mogelijk woningen en boerderijen. We streven naar een provinciedekkende inventarisatie. Vanwege praktische redenen voeren we de inventarisaties uit per gemeente.

Wat we onderzoeken:

Wij verkennen het Friese interieur in de breedte. Daarom zijn de inventarisaties globaal van aard.
Ons onderzoek is gericht op de nagelvaste onderdelen van interieurs. Denk aan trappen, vloeren, plafonds, deuren en schouwen. Ook kijken we naar bijzondere interieurensembles. Meubels en huisraad vallen in principe buiten ons onderzoek, tenzij het voorwerpen betreft die het gebruik van Friese interieurs sterk bepaalden. Het tijdskader vatten we ruim op: van de middeleeuwen tot en met de jaren 1960!

Wat houdt de inventarisatie van een interieur in?
 
Ons team van inventarisanten bestaat uit afgestudeerde (kunst-, bouw- en architectuur-) historici. In tweetallen bezoeken zij vier woningen per dag. Een bezoek duurt gemiddeld één uur.
 
Per woning worden systematisch foto’s gemaakt van elke ruimte, met extra detailfoto’s van interessante interieurelementen. Persoonlijke eigendommen van bewoners vallen hier uiteraard buiten!

Daarnaast tekenen onze inventarisanten informatie over het pand op. Denk aan - indien bekend- het jaar van de bouw, de herkomst van materialen en onderdelen en overige informatie die bewoners met ons delen.

Na afloop van hun bezoek verwerken de inventarisanten alle gegevens. Vervolgens maakt een interne commissie van elk pand een waardestelling. Doel van deze waardestelling is om panden te selecterem die interessant zijn voor eventueel vervolgonderzoek. 

Alle verzamelde gegevens resulteren in een interieurrapport dat per gemeente verschijnt.
N.B. Wij publiceren dus geen interieurrapport van elk afzonderlijk pand.

Wat gebeurt er met de onderzoeksgegevens?
 
De informatie van elke afzonderlijke woning nemen we op in onze (beschermde) database, die we gebruiken om onderzoek te doen naar het Friese interieur. Onze opgedane kennis delen we met een breed publiek in de vorm van de interieurrapporten, overige publicaties, lezingen en deze website. Gegevens die herleidbaar zijn tot woonadressen worden niet zonder toestemming van bewoners getoond in publicaties en presentaties.

Tot dusver zijn inventarisaties afgerond in de volgende gemeenten: Súdwest-Fryslân; Harlingen; v.m. Franekeradeel en v.m. Dongeradeel. In de gemeente Waadhoeke en in een deel van Súdwest-Fryslân zijn inventarisaties uitgevoerd; het project bevindt zich daar in de rapportage fase. In de gemeenten Leeuwarden en Noardeast-Fryslân/Dantumadiel worden momenteel inventarisaties uitgevoerd. 

Meedoen met ons onderzoek?

Met dit formulier meldt u zich eenvoudig aan. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Wilt u liever geen bezoek van onze inventarisanten maar deelt u toch graag informatie over uw woning met ons? Met dit formulier kunt u ons ook foto’s, bouwtekeningen en/of andere bijlagen toesturen.

Aanmeldformulier inventarisatie.