Skip to main content

Onderzoek

Gegevens over de interieurs komen per pand in een beveiligde (online) database te staan. De waarderingscommissie van de Stichting beoordeelt na afloop van de inventarisaties elk pand op de volgende punten:

  • cultuurhistorische (streek)waarde/ stroming/ stijl
  • ruimtelijke compositorische beeldwaarde
  • architectonische, constructieve beeldwaarde (incl. bouwsporen)
  • ruimtelijk functionele waarde
  • representativiteit
  • oorspronkelijkheidswaarde
  • ontwikkelingskwaliteitswaarde
  • waarde van de ornamentiek/ detaillering
Per gemeente maken wij een overzicht van de meest bijzondere interieurs. Zo leggen we een basis voor toekomstig vervolgonderzoek door interieurdeskundigen.