Op 1 september 2022 zijn we begonnen met de inventarisaties van historische interieurs in de gemeente Dantumadiel.

Bewoners/eigenaren van historische woningen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek hebben inmiddels een informatieve brief van ons ontvangen met daarin de oproep om mee te werken aan ons onderzoek.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door in te spreken op de voicemail van onze projectassistentes via de telefoonnummers 06 – 17 45 56 77 of 06 – 19 80 84 84. Vermeldt u daarbij a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer, dan wordt u binnenkort teruggebeld voor het maken van een afspraak.

In 2017 zijn in de voormalige gemeente Dongeradeel al 113 historische woonhuizen en boerderijen bezocht door onze inventarisanten. Op 1 september zijn we van start gegaan met een nieuw onderzoek in het nog niet geïnventariseerde deel van de gemeente Noardeast-Fryslân, de gebieden van de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Volgens planning zou de hele gemeente Noardeast-Fryslân in de loop van 2023 afgerond kunnen worden.

Bewoners/eigenaren van historische woonhuizen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek hebben inmiddels een informatiebrief van ons ontvangen met daarin de oproep om mee te werken aan het onderzoek.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door in te spreken op de voicemail van onze projectassistentes via de telefoonnummers 06 – 17 45 56 77 of 06 – 19 80 84 84. Vermeldt u daarbij a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer, dan wordt u binnenkort teruggebeld voor het maken van een afspraak.

In april 2022 zijn de laatste inventarisaties uitgevoerd in de gemeente Leeuwarden. Door covid-19 heeft de uitvoering van het onderzoek in deze gemeente noodgedwongen in totaal bijna twee jaar stilgelegen. De onderzoeksresultaten worden op dit moment verwerkt in een rapport dat op een nader te bepalen moment gepresenteerd zal worden.

Op 25 oktober 2021 presenteerden wij ons onderzoeksrapport over bijzondere historische interieurs in het jongste deel van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat zijn de dorpen die tot 2018 bij de (voormalige) gemeente Littenseradiel hoorden: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Wiuwert en Wommels. In 2017 presenteerden we onze bevindingen al voor het overige deel van SWF. Het nieuwe, aanvullende rapport, vormt de officiële afronding van het interieuronderzoek in de gehele gemeente.

We willen deelnemende woningeigenaren, sponsoren en overige belangstellenden heel hartelijk danken voor hun enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid bij het onderzoek! Het rapport getiteld Inventarisatieproject historisch waardevolle interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân, cluster L: gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel is hier te bekijken.

Ons inventarisatieproject in de gemeente Waadhoeke is afgerond! De afgelopen jaren onderzochten wij daar honderden woningen en boerderijen op de aanwezigheid van bijzondere historische interieurs en/of interieuronderdelen. We willen alle deelnemende woningeigenaren, sponsoren en overige belangstellenden heel hartelijk danken voor hun enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid bij het onderzoek!

Gelukkig is er in de Waadhoeke nog veel moois bewaard gebleven. We hebben enorm veel bijzondere interieurelementen mogen vastleggen. Denk aan beschilderde vloeren, Friese tegelwanden en deuren met geëtst glas, bedsteden met 18e-eeuws rococo snijwerk en enkele echt zeldzame metalen plafonds. En een wereld aan gangpoortjes in diverse stijlen, uit verschillende perioden. Erg leuk om met elkaar te kunnen vergelijken! Om een beeld te geven van wat er zoal is aangetroffen, hebben we veel (geanonimiseerde) interieurfoto’s in ons eindrapport opgenomen. Dit rapport bevat ook onze onderzoeksconclusies en is hier in te zien.

Een belangrijke constatering is helaas, en ondanks onze rijke vondsten, dat toch óók in de Waadhoeke veel woonhuizen en boerderijen grotendeels of helemaal zijn ontdaan van historische interieurelementen: 39% van de in totaal 930 onderzochte panden. In vergelijking hiermee: 29% bevat nog wél historische interieurs of onderdelen daarvan. We kunnen daarom niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om ons bijzondere Friese interieurerfgoed te waarderen, beschermen en behouden. Immers: éénmaal verwijderd, is het voorgoed verloren.

Met de Waadhoeke hebben we ons inventarisatieproject nu in een aanzienlijk aantal Friese gemeenten afgerond. Momenteel hervatten we ons onderzoek in de gemeente Leeuwarden. Wegens Covid is daar een vertraging opgetreden van ruim anderhalf jaar. Na afronding van Leeuwarden volgen Noardeast-Fryslân/ Dantumadiel en Weststellingwerf. Daarmee zal dan 70% van de doelstelling om ons onderzoek in alle Friese gemeenten uit te voeren, zijn gerealiseerd.collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke
collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke


blikken plafond
blikken plafond


collectie snijwerk uit de Waadhoeke
collectie snijwerk uit de Waadhoeke
Vanwege de Covid-pandemie hebben onze inventarisaties in de gemeente Leeuwarden sinds maart 2020 stilgelegen. Maar nu is het tijd voor een herstart!

We gaan onze inventarisaties voortzetten in cluster 5 (zie kaart hieronder). Eigenaren/bewoners aldaar van woningen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek, krijgen een brief. Die bevat een nadere toelichting op ons werk en een uitnodiging om mee te werken aan het project. (Meer informatie over de inventarisaties is hier te vinden.)
Ook zullen onze medewerkers bewoners uit de overige clusters, met wie het eerder i.v.m. Covid niet lukte om een afspraak te maken, opnieuw benaderen.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de laatste regelgeving inzake Covid. We hebben bovendien een eigen, aanvullend Covid-Protocol. Dit bevat aanwijzingen en instructies voor onze medewerkers en eigenaren/bewoners waar huisbezoeken plaatsvinden. Zo kunnen we een zo veilig mogelijke werkomgeving garanderen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 06-453 151 85.Leeuwarden kaartje