Ons inventarisatieproject in de gemeente Waadhoeke is afgerond! De afgelopen jaren onderzochten wij daar honderden woningen en boerderijen op de aanwezigheid van bijzondere historische interieurs en/of interieuronderdelen. We willen alle deelnemende woningeigenaren, sponsoren en overige belangstellenden heel hartelijk danken voor hun enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid bij het onderzoek!

Gelukkig is er in de Waadhoeke nog veel moois bewaard gebleven. We hebben enorm veel bijzondere interieurelementen mogen vastleggen. Denk aan beschilderde vloeren, Friese tegelwanden en deuren met geëtst glas, bedsteden met 18e-eeuws rococo snijwerk en enkele echt zeldzame metalen plafonds. En een wereld aan gangpoortjes in diverse stijlen, uit verschillende perioden. Erg leuk om met elkaar te kunnen vergelijken! Om een beeld te geven van wat er zoal is aangetroffen, hebben we veel (geanonimiseerde) interieurfoto’s in ons eindrapport opgenomen. Dit rapport bevat ook onze onderzoeksconclusies en is hier in te zien.

Een belangrijke constatering is helaas, en ondanks onze rijke vondsten, dat toch óók in de Waadhoeke veel woonhuizen en boerderijen grotendeels of helemaal zijn ontdaan van historische interieurelementen: 39% van de in totaal 930 onderzochte panden. In vergelijking hiermee: 29% bevat nog wél historische interieurs of onderdelen daarvan. We kunnen daarom niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om ons bijzondere Friese interieurerfgoed te waarderen, beschermen en behouden. Immers: éénmaal verwijderd, is het voorgoed verloren.

Met de Waadhoeke hebben we ons inventarisatieproject nu in een aanzienlijk aantal Friese gemeenten afgerond. Momenteel hervatten we ons onderzoek in de gemeente Leeuwarden. Wegens Covid is daar een vertraging opgetreden van ruim anderhalf jaar. Na afronding van Leeuwarden volgen Noardeast-Fryslân/ Dantumadiel en Weststellingwerf. Daarmee zal dan 70% van de doelstelling om ons onderzoek in alle Friese gemeenten uit te voeren, zijn gerealiseerd.collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke
collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke


blikken plafond
blikken plafond


collectie snijwerk uit de Waadhoeke
collectie snijwerk uit de Waadhoeke
Vanwege de Covid-pandemie hebben onze inventarisaties in de gemeente Leeuwarden sinds maart 2020 stilgelegen. Maar nu is het tijd voor een herstart!

We gaan onze inventarisaties voortzetten in cluster 5 (zie kaart hieronder). Eigenaren/bewoners aldaar van woningen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek, krijgen een brief. Die bevat een nadere toelichting op ons werk en een uitnodiging om mee te werken aan het project. (Meer informatie over de inventarisaties is hier te vinden.)
Ook zullen onze medewerkers bewoners uit de overige clusters, met wie het eerder i.v.m. Covid niet lukte om een afspraak te maken, opnieuw benaderen.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de laatste regelgeving inzake Covid. We hebben bovendien een eigen, aanvullend Covid-Protocol. Dit bevat aanwijzingen en instructies voor onze medewerkers en eigenaren/bewoners waar huisbezoeken plaatsvinden. Zo kunnen we een zo veilig mogelijke werkomgeving garanderen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 06-453 151 85.Leeuwarden kaartje

Inmiddels onderzoeken we al 8 jaar lang historische interieurs in Fryslân. We hebben in die periode veel mooie, bijzondere en typerende interieurs en interieurelementen mogen vastleggen. Maar we hebben ook gezien hoe kwetsbaar dit woonerfgoed nog steeds is. Om meer draagvlak te genereren voor hun behoud, is het belangrijk dat historische interieurs en interieurelementen voldoende aandacht en waardering krijgen. Onze opgedane kennis en ervaringen willen we daarom graag delen met andere partijen die werkzaam zijn in het erfgoedveld én met het brede publiek. Daartoe hebben we onze onderzoeksmethodiek en bijbehorende instructies zodanig aangepast, dat zij ook landelijk toepasbaar zijn: met gepaste trots presenteren wij de handwijzer Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieursHier kosteloos te downloaden!

In verband met de maatregelen rondom de Coronacrisis hebben wij onze inventarisaties (huisbezoeken) in de gemeente Leeuwarden voorlopig helaas moeten stoppen.
Wij hopen snel weer bij u langs te kunnen komen en wensen u veel sterkte en gezondheid!
Op 6 juni 2020 verscheen in de Leeuwarder Courant een uitgebreid interview met Johan de Haan, voorzitter van onze raad van advies. Johan is tevens werkzaam als hoofdconservator op paleis het Loo en bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Raboud Universiteit in Nijmegen. Het interview, waarin hij zijn kijk op de omgang met historische interieurs uiteen zet, treft u hier.
Sinds december 2019 bezoeken onze inventarisanten op afspraak woonhuizen en boerderijen met historische interieurs of onderdelen daarvan in de gemeente Leeuwarden.
 
Wegens de omvang van de gemeente is het te onderzoeken gebied verdeeld in zogenaamde clusters, die één voor één in kaart worden gebracht. We zijn begonnen in de historische binnenstad van Leeuwarden. De meeste inventarisaties hebben daar inmiddels plaatsgevonden. Vanaf februari 2020 bezoeken onze inventarisanten ook het omringende gebied van stad Leeuwarden: Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea.
Per maart 2020 komt daar een volgend gebied bij: de ring van stad Leeuwarden en de plaatsen Goutum, Hempens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Wirdum en Wytgaard.

Eigenaren/bewoners aldaar van woningen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek, sturen wij een informatiebriefbrief met daarin een oproep om mee te werken aan ons project. Meer informatie over de inventarisaties treft u hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 06-453 151 85.Leeuwarden kaartje