Skip to main content

Stichting Interieurs in Fryslân inspireert Den Haag

Geschreven op 28 juni 2018

Stichting Interieurs in Fryslân inspireert Den Haag

Het rijk gaat bijzondere interieurs in heel Nederland vastleggen, als onderdeel van een nieuw plan voor het behoud van ons nationale erfgoed. Minister Van Engelshoven (OCW) noemt in haar beleidsbrief de werkwijze van de SIIF als inspirerend voorbeeld voor de rest van het land!

De Leeuwarder Courant publiceerde onderstaand artikel naar aanleiding van dit nieuws: