Ons inventarisatieproject in de gemeente Waadhoeke is afgerond! De afgelopen jaren onderzochten wij daar honderden woningen en boerderijen op de aanwezigheid van bijzondere historische interieurs en/of interieuronderdelen. We willen alle deelnemende woningeigenaren, sponsoren en overige belangstellenden heel hartelijk danken voor hun enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid bij het onderzoek!

Gelukkig is er in de Waadhoeke nog veel moois bewaard gebleven. We hebben enorm veel bijzondere interieurelementen mogen vastleggen. Denk aan beschilderde vloeren, Friese tegelwanden en deuren met geëtst glas, bedsteden met 18e-eeuws rococo snijwerk en enkele echt zeldzame metalen plafonds. En een wereld aan gangpoortjes in diverse stijlen, uit verschillende perioden. Erg leuk om met elkaar te kunnen vergelijken! Om een beeld te geven van wat er zoal is aangetroffen, hebben we veel (geanonimiseerde) interieurfoto’s in ons eindrapport opgenomen. Dit rapport bevat ook onze onderzoeksconclusies en is hier in te zien.

Een belangrijke constatering is helaas, en ondanks onze rijke vondsten, dat toch óók in de Waadhoeke veel woonhuizen en boerderijen grotendeels of helemaal zijn ontdaan van historische interieurelementen: 39% van de in totaal 930 onderzochte panden. In vergelijking hiermee: 29% bevat nog wél historische interieurs of onderdelen daarvan. We kunnen daarom niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om ons bijzondere Friese interieurerfgoed te waarderen, beschermen en behouden. Immers: éénmaal verwijderd, is het voorgoed verloren.

Met de Waadhoeke hebben we ons inventarisatieproject nu in een aanzienlijk aantal Friese gemeenten afgerond. Momenteel hervatten we ons onderzoek in de gemeente Leeuwarden. Wegens Covid is daar een vertraging opgetreden van ruim anderhalf jaar. Na afronding van Leeuwarden volgen Noardeast-Fryslân/ Dantumadiel en Weststellingwerf. Daarmee zal dan 70% van de doelstelling om ons onderzoek in alle Friese gemeenten uit te voeren, zijn gerealiseerd.collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke
collectie gangpoortjes uit de Waadhoeke


blikken plafond
blikken plafond


collectie snijwerk uit de Waadhoeke
collectie snijwerk uit de Waadhoeke