• Home
  • Nieuws
  • Onderzoek naar historische interieurs in Súdwest-Fryslân compleet

Onderzoek naar historische interieurs in Súdwest-Fryslân compleet

Geschreven op 26 oktober 2021

Op 25 oktober 2021 presenteerden wij ons onderzoeksrapport over bijzondere historische interieurs in het jongste deel van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat zijn de dorpen die tot 2018 bij de (voormalige) gemeente Littenseradiel hoorden: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Wiuwert en Wommels. In 2017 presenteerden we onze bevindingen al voor het overige deel van SWF. Het nieuwe, aanvullende rapport, vormt de officiële afronding van het interieuronderzoek in de gehele gemeente.

We willen deelnemende woningeigenaren, sponsoren en overige belangstellenden heel hartelijk danken voor hun enthousiasme, gastvrijheid en betrokkenheid bij het onderzoek! Het rapport getiteld Inventarisatieproject historisch waardevolle interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân, cluster L: gebied van de voormalige gemeente Littenseradiel is hier te bekijken.