Skip to main content

Hoe gaan we om met ons historische erfgoed?

Geschreven op 20 maart 2023
Op zaterdag 11 maart jl. verscheen in de Leeuwarder Courant bovenstaand opiniestuk geschreven door Ap Timmermans, voorzitter van de Stichting Interieurs in Fryslân en Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting Staten en Stinzen. Het originele artikel is te vinden via https://lc.nl/opinie/Hoe-gaan-we-om-met-ons-historische-erfgoed-opinie-28291429.html