Skip to main content

Johan de Haan neemt afscheid als bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid

Geschreven op 20 maart 2023
Op vrijdag 20 januari jl. nam Johan de Haan, voorzitter van onze Raad van Advies, afscheid als bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij bekleedde daar sinds 8 november 2013 de leerstoel "Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid" die is ingesteld door de Ottema-Kingma Stichting. Een verkorte versie van zijn afscheidsrede is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant d.d. 21 januari 2023. Het originele artikel is te vinden via https://lc.nl/friesland/Hoe-welgestelde-Friezen-woonden-in-de-zeventiende-eeuw-28165020.html