Interieurplatform over interieurensembles

Zet vrijdagmiddag 21 september 2018 in uw agenda! Dan organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort een platform over interieurensembles. De RCE karakteriseert interieurensembles als een verzameling van losse en nagelvaste interieuronderdelen die samen één geheel vormen. De kwetsbaarheid én dynamiek van dit type erfgoed worden belicht tijdens het platform. Ook is er aandacht voor de uitdagingen en kansen die historische interieurensembles bieden. Bijzondere exemplaren worden belicht en thema's als beheer en behoud van dit erfgoed komen aan de orde.

Wilt u zich aanmelden voor het platform en/of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de RCE.

Stichting Interieurs in Fryslân inspireert Den Haag

Het rijk gaat bijzondere interieurs in heel Nederland vastleggen, als onderdeel van een nieuw plan voor het behoud van ons nationale erfgoed. Minister Van Engelshoven (OCW) noemt in haar beleidsbrief de werkwijze van de SIIF als inspirerend voorbeeld voor de rest van het land!

De Leeuwarder Courant publiceerde onderstaand artikel naar aanleiding van dit nieuws:

 


 

Publicatie verantwoording interieuronderzoek Súdwest-Fryslân

Anderhalf jaar na de start van de inventarisatie van interieurs in de gemeente Súdwest Fryslân zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.  Klik hier voor de publicatie

 

 

publicatiedatum: 7 november 2017


 

'Armoede is de beste conservator'

In de Leeuwarder Courant van 29 september 2017 is een artikel verschenen naar aanleiding van de eindpresentatie van de inventarisatie van Súdwest Fryslân in het Fries Scheepvaartmuseum. Klik op de foto voor het artikel:

Artikel in LC 29 sept 2017    

publicatiedatum: 25 oktober 2017


Presentatie resultaten interieuronderzoek Súdwest-Fryslân

Anderhalf jaar na de start van de inventarisatie van interieurs in de gemeente Súdwest Fryslân zijn de resultaten van het onderzoek klaar om gepresenteerd te worden. De presentatie vindt plaats in het Fries Scheepvaart Museum en is op vrijdagavond 29 september om 19.30 uur.

Het persbericht van deze mijlpaal vindt u hier.

Sierlijst binnenportaal

publicatiedatum: 24 september 2017


Franekeradeel kent subsidie toe.

Het bestuur van de Stichting Interieurs in Fryslân is verheugd te kunnen melden dat binnenkort met de voorbereiding van de inventarisatie in Franekeradeel zal worden gestart. De gemeente Franekeradeel heeft de subsidieaanvraag goedgekeurd. Klik op de foto voor het artikel in de Franeker Courant of klik hier voor een interview van Omrop Fryslân.

Franeker kent subsidie toe    

publicatiedatum: 1 mei 2017