Sinds december 2019 bezoeken onze inventarisanten op afspraak woonhuizen en boerderijen met historische interieurs of onderdelen daarvan in de gemeente Leeuwarden.
 
Wegens de omvang van de gemeente is het te onderzoeken gebied verdeeld in zogenaamde clusters, die één voor één in kaart worden gebracht. We zijn begonnen in de historische binnenstad van Leeuwarden. De meeste inventarisaties hebben daar inmiddels plaatsgevonden. Vanaf februari 2020 bezoeken onze inventarisanten ook het omringende gebied van stad Leeuwarden: Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea.
Per maart 2020 komt daar een volgend gebied bij: de ring van stad Leeuwarden en de plaatsen Goutum, Hempens, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Wirdum en Wytgaard.

Eigenaren/bewoners aldaar van woningen en boerderijen die mogelijk interessant zijn voor ons onderzoek, sturen wij een informatiebriefbrief met daarin een oproep om mee te werken aan ons project. Meer informatie over de inventarisaties treft u hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 06-453 151 85.Leeuwarden kaartje
Bezoektip: tentoonstelling 'Glas in zicht'

In Glasmuseum Leerdam is een tentoonstelling te bekijken over ‘alledaags’ decoratief glas in kozijnen, deuren en ramen in Nederland. Ook is er aandacht voor het zogenaamde bouwglas, met unieke exemplaren van glazen bouwstenen en dakpannen. Voor het eerst wordt over dit soort glas in Nederland een tentoonstelling georganiseerd voor een breed publiek. Het museum roept iedereen op om eigen foto's van glas in architectuur in te sturen. Die beelden zijn dan zes weken te zien in een fotopresentatie in het museum! Meedoen? Kijk hier: https://www.nationaalglasmuseum.nl/glasmuseum/glasinzicht/
Start met nieuwe ronde inventarisaties

In april starten we met inventarisaties in de gemeente Waadhoeke. Volgend op ons afgeronde onderzoek in de voormalige gemeente Franekeradeel, richten we ons nu op het gebied dat tot 2018 viel onder de gemeenten Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.

Gelijktijdig brengen het stuk van voormalig Littenseradiel in beeld dat sinds 2018 onder de gemeente Súdwest-Fryslân valt. Het betreft de dorpen Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Wiuwert en Wommels.

Op dinsdag 23 april om 19:30 uur vindt in dorpshuis "De Rede", Hoofdstraat 4 te Ried een informatiebijeenkomst plaats waar het onderzoek nader wordt toelicht. Wilt u zich opgeven voor deze avond, of voor het onderzoek? Dat kan door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

SIiF biedt een kijkje achter de schermen

De Leeuwarder Courant van 21-03-2019 besteedt twee pagina's aan een verslag over het werk van de SIiF. Een mooi begin van een nieuwe ronde inventarisaties in de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden!

LC 21032019 1


totaalscore gemeente HarlingenPublicatie verantwoording interieuronderzoek gemeente Harlingen


Op 16 januari 2019 presenteerden wij de resultaten van ons interieuronderzoek in Harlingen aan inwoners van deze gemeente. Benieuwd naar onze bevindingen? Klik hier voor de onderzoekspublicatie!

Oproep: inventarisanten gezocht!

Wij zijn op zoek naar inventarisanten voor de uitvoering van ons onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdelen in de hele provincie Friesland. Het werk vindt plaats op vrijwillige basis of als zzp-er. Interesse? Neem dan contact op met onze projectcoördinator Eva Hage via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Kijk hier voor de volledige omschrijving van de werkzaamheden.