Skip to main content

Over ons

tegels01

De Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) is een particuliere stichting, in 2013 opgericht naar aanleiding van een in 2011 georganiseerd symposium van de Ottema-Kingma Stichting. Tijdens dit symposium, met ‘Het Friese Interieur’ als thema, werd vastgesteld dat historische (woonhuis- en boerderij) interieurs in snel tempo verdwijnen en dat tot dan toe onbekend was hoeveel interieurs en onderdelen daarvan er aanwezig waren, noch in wat voor staat zij zich bevonden. Een aantal aanwezigen vatte het plan op om een grootschalige inventarisatie in de gehele provincie Fryslân op te zetten. Een eerste theoretische proef wees uit dat dat mogelijk moest zijn en met dit doel werd de SIiF opgericht.

De stichting bestaat uit een bestuur, een raad van advies, de projectcoördinatie, het inventarisantenteam en diverse assistenten.