bedsteeSamenwerking en wederkerigheid zijn sleutelwoorden voor de stichting. Centraal in de werkwijze van de stichting staat het samenwerken met andere partijen die actief zijn in het domein van de Friese cultuur. Er kan daarbij gedacht worden aan stichtingen en particulieren (waaronder eigenaars/bewoners), maar ook aan gemeenten en andere overheden zoals het Rijk en de Provinsje. Door aan te sluiten op bestaande initiatieven worden andere partijen 'deelgenoot' en worden de slagkracht en de reikwijdte van het inventarisatietraject groter. Veel groter, in elk geval, dan het als autonoom project voor elkaar zou kunnen krijgen. Er zal dus sprake zijn van deeltrajecten, waarvan de uitvoering in samenwerking met andere partijen ter hand wordt genomen.

De Stichting gaat expliciet op zoek naar aansluiting bij reeds lopende initiatieven of voornemens. Met name bouw- en cultuurhistorische gemeentelijke inventarisatietrajecten lijken kansrijke aanknopingspunten te bieden. Ook de financiering zal door samenwerking tot stand moeten komen. Hiervoor zullen gesprekken gevoerd gaan worden met de verschillende nationale en provinciale cultuurfondsen.

De inventarisatie(s) worden ingezet om beleidsverantwoordelijken en het brede publiek te laten zien wat er allemaal is, wat we weten (en niet weten) in kaart te brengen en op basis daarvan het verhaal over het Friese interieur te vertellen, op een website en in losse en kleine(re) publicaties en presentaties.